ثور 28, 1401 10:25 Asia/Kabul

فرستاده دولت طالبان در مسکو به تازگی خواهان گسترش همکاری های اقتصادی با روسیه شده است.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، جمال ناصر غروال در مصاحبه با خبر گزاری دولتی روسیه گفته است:  مذاکره میان مقامات افغانستان و روسیه برای گسترش تجارت در جریان است .

به گفته این دیپلمات طالبان کابل در نظر دارد موافقت نامه همکاری های اقتصادی با روسیه داشته باشد.

میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری هم می گوید بازار روسیه بازار خوبی برای میوه های خشک افغانستان محسوب می شود.

اعلام آمادگی روسیه برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی افغانستان

کلیدواژه