ثور 29, 1401 09:20 Asia/Kabul
  • بررسی علل فروپاشی ارتش افغانستان از طرف یک اداره آمریکایی
    بررسی علل فروپاشی ارتش افغانستان از طرف یک اداره آمریکایی

اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار)، ضعف «محمد اشرف غنی» رئیس‌جمهور فراری افغانستان و تصمیمات آمریکا را از عوامل اصلی فروپاشی ارتش افغانستان دانست.

با به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در سال گذشته، ارتش این کشور فروپاشید و طالبان هم اکنون درصدد تشکیل ارتش جدید است.

به گزارش رادیو دری، اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی جدید با بررسی ریشه‌های سقوط ارتش افغانستان به‌ نقل از مقامات سابق این کشور و همچنین آمریکا اعلام کرد،  درحالی که نیروهای طالبان به کابل نزدیک می‌شدند، «اشرف غنی» بیم داشت که ارتش ضد وی اقدام کند و مشکوک بود که آمریکا در حال توطئه برای برکناری او از قدرت است.

پس از توافقنامه دوحه قطر بین آمریکا و گروه طالبان، اشرف غنی با بیم از وجود توطئه آمریکا برای برکناری وی از قدرت به تغییرات گسترده در فرماندهی ارتش افغانستان روی آورد که این  اقدام عامل فروپاشی ارتش شد. 

در این زمینه «بارنت روبین» کارشناس مسائل افغانستان و مدیر مرکز همکاری‌های بین‌المللی در دانشگاه نیویورک نیز گفته بود، آمریکا ارتش افغانستان را طوری ایجاد کرده بود که پس از خروج نظامیان آمریکایی سقوط کند.

گروه طالبان از اوت 2021 قدرت را در افغانستان بدست گرفته است و نظامیان آمریکایی پس از بیست سال اشغالگری با خفت و شکست از افغانستان خارج شدند.

فساد و قوم گرایی باعث سقوط ارتش افغانستان شد

کلیدواژه