جوزا 03, 1401 14:39 Asia/Kabul
  • عفو بین الملل:طالبان در قبال اوضاع زنان افغانستان پاسخگو باشد
    عفو بین الملل:طالبان در قبال اوضاع زنان افغانستان پاسخگو باشد

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که وضعیت زنان و دختران در افغانستان رو به وخامت است و طالبان باید پاسخگو باشند.

به گزارش رادیو دری، سازمان عفو بین‌الملل در صفحه توئیترش از جامعه جهانی خواسته‌است که طالبان را به دلیل وضع محدودیت‌های اخیر بر مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران مجبور به پاسخ‌گویی کند.

عفو بین‌الملل افزوده است: علی‌رغم تضمین‌های طالبان مبنی بر احترام به حقوق زنان و دختران، میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان از زمانی که طالبان به قدرت رسیده‌اند، به‌طور نظام مند مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و جامعه جهانی در این مورد باید طالبان را پاسخگو بداند.

این در حالی است که طالبان هر روز محدودیت‌های بیش‌تری را بر زنان و دختران در کشور وضع کرده اند.

 اخیرا وزارت امر به‌ معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که مجریان زن باید حین اجرای برنامه صورت‌شان را بپوشانند.

این تصمیم طالبان با واکنش‌های تند داخلی و خارجی روبه‌رو شده ‌است.

گروه هفت: طالبان محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کند

حقوق زنان و دختران خط سرخ جامعه جهانی در مذاکره با طالبان باشد

کلیدواژه