جوزا 04, 1401 11:18 Asia/Kabul

کمیسیون مشترک اصلاح شهری به کمک شهرداری تالقان در یک اقدام جدی سرک ها و پیاده روهای عمومی را از وجود دست فروشان وکسبه کاران سیار پاک سازی می کند .

به گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، شماری از باشندگان تالقان با قدردانی از اقدام شهرداری و کمیسیون اصلاح شهری  می‌گویند دست فروشان وکسبه کاران غریب که دست به فروش مواد و اجناس شان می زنند باید در ساحات مشخص جابجا شوند.

جمال الدین یکی از دست فروشان در شهر تالقان  می‌گوید حکومت باید طرحی را در نظر بگیرد که مردم کار خود را از دست ندهند و از سوی دیگر شهر نیز پاک ومنظم باقی بماند.

از سوی دیگر سخنگوی شهرداری تالقان می‌گوید برای بهبود وضعیت و کنترل شهر کار کمیسیون به گونه جدی ادامه خواهد داشت، او گفت به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند تا نظم شهر را بر هم بزند.

حیات الله صفری سخنگوی شهرداری تالقان می‌گوید هدف نهایی انها نظم بخشیدن به شهر تالقان می‌باشد.

 

کلیدواژه