جوزا 05, 1401 10:18 Asia/Kabul

طالبان از جامعه جهانی خواست به جای انتقاد راه تعامل با افغانستان در پیش گیرند.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، پس از آن که شورای امنیت  از طالبان خواست محدودیت ها در عرصه تحصیل، اشتغال، آزادی رفت وآمد زنان را بردارد، تحریک اسلامی طالبان به این خواسته ها واکنش نشان داده، گفت: ما به نظر دولت ها و سازمان ها احترام داریم اما باید آن ها فرهنگ، دین، باور و عنعنات ما را در نظر داشته به جای انتقاد راه تعامل را با امارات اسلامی اختیار کنند.

نگرانی سازمان ملل از وضع محدودیت‌ها برای زنان در افغانستان

کلیدواژه