جوزا 05, 1401 15:59 Asia/Kabul
  • بنت: طالبان می‌خواهد زنان را نامرئی کند
    بنت: طالبان می‌خواهد زنان را نامرئی کند

ناظر حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان گفت: محدودیت های دولت طالبان بر زنان با هدف نامرئی کردن آنها در جامعه است.

به گزارش رادیو دری؛ ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت: این سیاست‌ها الگوی تفکیک جنسیتی مطلق را نشان می‌دهد و با هدف نامرئی کردن زنان در جامعه است.

بنت افزود: مقامات طالبان نتوانسته‌اند بزرگی و شدت سوء استفاده‌هایی که مرتکب شده‌اند -که بسیاری از آن‌ها نیز به نام خودشان انجام شده است- را تائید کنند.

از زمانی که طالبان در اواسط تابستان گذشته در افغانستان به قدرت رسیده، محدودیت‌های وسیعی علیه زنان و دختران اعمال کرده است. جلوگیری از تحصیل دختران، اجبار زنان به پوشیدن برقع و ممنوعیت مسافرت زنان به تنهایی، بخشی از این محدودیت‌ها است.

 وست: سیاست‌های طالبان در قبال زنان، توهین به حقوق بشر است

نگرانی سازمان ملل از وضع محدودیت‌ها برای زنان در افغانستان

کلیدواژه