جوزا 06, 1401 13:29 Asia/Kabul
  • ایجاد کمیته ویژه برای بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان
    ایجاد کمیته ویژه برای بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان

طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان کمیته هشت نفره تشکیل داد.

خودداری طالبان در بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان، انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. البته از ماه ها پیش درهای دانشگاه ها به روی دانشجویان دختر باز شده است.

به گزارش رادیو دری، طالبان با هدف بازگشایی کلاس های درس بالاتر از ششم ابتدایی برای دختران،  کمیته ای هشت نفره به ریاست عبدالحکیم حقانی رئیس دیوان عالی تشکیل داد.  

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که دانش آموزان دختر بالاتر از ششم ابتدایی در  250 روز گذشته از ادامه تحصیل بازمانده اند.

انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در این باره گفت: اعضای این کمیته از علما و دانشمندان هستند. اعضای این گروه برای بازگشایی دبیرستان های دخترانه تلاش هایی انجام داده اند و امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.

روز پنجشنبه کابل شاهد تظاهرات زنان در حمایت از ادامه تحصیل دانش آموزان دختر بود.

تظاهرات زنان در کابل در اعتراض به تعطیلی مدارس دخترانه

کلیدواژه