جوزا 07, 1401 14:35 Asia/Kabul
  • آمریکا: به رسمیت شناختن طالبان مشروط به رعایت حقوق زنان است
    آمریکا: به رسمیت شناختن طالبان مشروط به رعایت حقوق زنان است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد که به رسمیت شناختن دولت طالبان به رفتار آن‌ها و رعایت حقوق زنان وابسته است.

به گزارش رادیو دری، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های طالبان در قبال زنان گفت :« رفتار آن‌هابر روابطشان با آمریکا و سایر کشورهای جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت».

وی افزود: مشروعیت، حمایتی که طالبان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد، به رفتار آن‌ها، بویژه احترام به حقوق زنان، بستگی دارد.

پرایس همچنین اظهار داشت که طالبان به تعهداتی که در حوزه حقوق بشر و تعهداتی که نسبت به زنان و دختران افغانستان داده، عمل نکرده است و این بر روابط آینده جهان با طالبان تاثیر خواهد گذاشت.

پیش از این، «توماس وست» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با ضروری خواندن احیای حقوق زنان برای پیشرفت روابط واشنگتن با طالبان تاکید کرده بود که گفت‌وگوها با هیات حاکمه افغانستان در راستای منافع آمریکا ادامه خواهد داشت.

محدودیت آزادی های مدنی، مانع به رسمیت شناختن حکومت طالبان

کلیدواژه