جوزا 11, 1401 14:51 Asia/Kabul

قرار است روز شنبه (14 جوزا) کمپاین واکسیناسیون کرونا در سراسر افغانستان راه اندازی شود.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، جاوید هژیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از راه اندازی کمپاین سراسری واکسین کرونا به تاریخ ۴جون / 14 جوزا خبر داده می گوید: «این کمپاین که در سراسر افغانستان راه اندازی می شود به مدت یک ماه ادامه خواهد یافت».
به گفته هژیر در این کمپاین 4/8 میلیون از افغان ها در برابر کرونا واکسینه می شوند.
سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از همه مردم واجد شرایط خواست در این کمپاین شرکت کنند. 
ویروس کرونا گرچه در افغانستان جدی گرفته نشده اما تا اکنون بر اساس آمار منتشر شده جان بیش از ۷هزار تن را گرفته اما آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر از تعدادی است که تا اکنون گزارش شده است.

کلیدواژه