جوزا 12, 1401 11:14 Asia/Kabul

میزان کمک های نقدی جهانی به حکومت موقت طالبان به نهصد میلیون دلار رسید.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، محمد صابر مهمند سخنگوی افغانستان بانک گفت: با رسیدن ۹ میلیون دالر کمک نقدی، ظرفیت کمک نقدی در ۹ ماه گذشته  نزدیک به 900 میلیون دلار رسیده است.

۳۲ میلیون دلار کمک‌ نقدی تحویل بانک مرکزی افغانستان شد

کلیدواژه