جوزا 13, 1401 14:02 Asia/Kabul

مسوولان از کاهش بیست وپنج در صدی در حاصلات گندم در ولایت ننگرهار خبر می دهند.

به گزارش آصف شینواری خبرنگار رادیو دری،  مسوولان می گویند: « آفات طبیعی، خشکسالی و امراض سبب کاهش میزان حاصلات  گندم در این ولایت می باشد.

مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت و ابیاری ولایت ننگرهار ضمن تایید خبر کاهش در حاصلات گندم به رسانه های خبری گفته است که اداره مربوط اش تلاش دارد تا در زمان معین به دهاقین تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی را برساند اما آفات طبیعی، کمبود آب و در مجموع خشکسالی سبب کاهش میزان حاصلات گندم شده است.

تولیدات گندم در ولایت هرات افزایش یافته است

کلیدواژه