جوزا 15, 1401 18:23 Asia/Kabul

مسوولان اداره ولایتی ننگرهار از گماشتن قطعه یکصد نفری مسلحانه برای نگهداری جنگل های طبیعی در این ولایت خبر داد.

به گزارش آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، مسوولان ننگرهار می گوید یک تعداد از کارکنان ادارات مختلف ملکی نیز این قطعه مسلحانه را همراهی خواهد کرد.

در اعلامیه ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده امده است:  در نشست مشترک  ملا محمد نعیم اخند والی ننگرهار با مولوی صدراعظم معین مسلکی وزارت زراعت ومالداری حکومت موقت طالبان که در یک سفر رسمی به ولایت ننگرهار امده است  فیصله توظیف قطعه یکصد نفری مسلح برای نگهداری جنگل های طبیعی در ولایت ننگرهار بعمل آمد .

در اعلامیه امده است که والی ننگرهار از معین وزارت زراعت ومالداری خواستار توجه  بیشتری به جنگل های طبیعی این ولایت شد .

در اعلامیه همچنین امده است که برای نگهداری جنگلات طبیعی در شرق کشور 350 تن افراد مسلح گماشته خواهد شد.

در این حال سید منتظرشاه هاشمی یکی از اگاهان امور زراعت ضمن استقبال از توظیف این تعداد نیروی مسلح برای نگهداری جنگلات در ولایت ننگرهار گفت:« برای نگهداری جنگل های طبیعی در کنار گماشتن نیروهای مسلح توظیف یک گروه متخصص امور زراعتی در سطح زون ها  نیز موثر است». 

با امدن حکومت موقت طالبان طرح گماشتن نیروهای مسلح برای نگهداری جنگلات طبیعی درحالی روی دست گرفته میشود که  در جنگلات طبیعی ولایات شرقی رویداد های اتش سوزی ادامه دارد که این رویداد ها سبب وارد شدن خسارات بیشتر مالی به این سرمایه ملی شده است .

مقامات محلی طالبان: آتش در جنگل های نورستان مهار شده است

کلیدواژه