جوزا 18, 1401 07:52 Asia/Kabul
  • وزیر خارجه آلمان: طالبان در مسیری اشتباه گام نهاده است
    وزیر خارجه آلمان: طالبان در مسیری اشتباه گام نهاده است

آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان در سفر به پاکستان در پیامی خطاب به جامعه بین المللی تاکید کرد: جهان باید این پیام را به حکومت طالبان افغانستان منتقل کند که این گروه در مسیری اشتباه گام نهاده است.

به گزارش رادیو دری، وزیر امور خارجه آلمان در جریان سفر خود به اسلام آباد، در کنفراس مطبوعاتی مشترک با بلاول بوتو زرداری همتای پاکستانی خود، ضمن هشدار در مورد اوضاع انسانی جاری در افغانستان گفت: نفوذ ما بر آنچه در داخل افغانستان روی می دهد، بسیار محدود است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که (طالبان) در این مسیر پیش برود، هیچ فضایی برای عادی سازی روابط وجود ندارد و حتی فضا برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان مشروع افغانستان، محدودتر و سخت تر می شود.

وزیر امور خارجه آلمان در عین حال، با ژستی انسان دوستانه و با هدف القای چهره ای مثبت از جامعه غربی ، بدون اشاره به نقش غرب ، آمریکا و ناتو در بوجود آوردن شرایط غم انگیز کنونی برای مردم افغانستان، گفت که جامعه بین المللی مردم افغانستان را فراموش و ترک نخواهد کرد.

وی افزود: این به طالبان بستگی دارد که در جهت منافع اقتصادی اش، تصمیم ها و انتخاب های منطقی داشته باشد اما در زمان حاضر، درحال اتخاذ چنین تصمیم هایی نیستند.

وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد: تقصیر مردم افغانستان نیست که حکومتشان به دست طالبان تغییر کرد.

وی اضافه کرد که آلمان و پاکستان سیستمی برای انتقال پناهجویان افغان به آلمان از طریق پاکستان ایجاد کرده اند که انجام این کار را سریعتر می کند و بیش از ۱۴ هزار شهروند افغانستان که به طور خاصی در معرض خطر هستند، در ماه های گذشته قادر به سفر به آلمان شده اند.

دیپلمات ارشد آلمان با این ادعا که طالبان درحال سوق دادن افغانستان به سمت سقوط است ، گفت: والدین در تامین غذای فرزندان ناتوان هستند. دختران از تحصیل محرومند، زنان تقریبا از مشارکت در زندگی اجتماعی مستثنی شده اند، صداهای مخالف مورد توجه قرار نمی گیرد و اقتصاد رو به توقف است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که (طالبان) در این مسیر پیش برود، هیچ فضایی برای عادی سازی روابط وجود ندارد و حتی فضا برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان مشروع افغانستان، محدودتر و سخت تر می شود.

وزیر امور خارجه آلمان در عین حال، با ژستی انسان دوستانه و با هدف القای چهره ای مثبت از جامعه غربی ، بدون اشاره به نقش غرب ، آمریکا و ناتو در بوجود آوردن شرایط غم انگیز کنونی برای مردم افغانستان، گفت که جامعه بین المللی مردم افغانستان را فراموش و ترک نخواهد کرد.

وی بی آنکه به همراهی کشورش با آمریکا در حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و تحمیل جنگی ۲۰ ساله به مردم افغانستان اشاره کند، ادعا کرد: ما به تامین کمک های بشردوستانه به ملت افغانستان و حمایت از مردمی که بیش از همه به آن نیاز دارند به ویژه زنان و دختران که تحت حکومت طالبان بیشترین رنج را متحمل می شوند، ادامه می دهیم.

اروپا: رعایت حقوق شهروندان، شرط به رسمیت شناختن طالبان است

کلیدواژه