جوزا 19, 1401 10:32 Asia/Kabul
  • آغاز جذب بانوان در صفوف پلیس طالبان
    آغاز جذب بانوان در صفوف پلیس طالبان

مسئول جذب نیروهای پلیس در ولایت بلخ، از آغاز جذب بانوان در اداره پلیس این ولایت خبرداد.

به گزارش رادیو دری، مولوی بازمحمد حذیفه؛ فرمانده جذب نیروهای پلیس ولایت بلخ امروز پنجشنبه گفت: با موافقت مسئولان ارشد طالبان، این اداره 143 زن را برای فعالیت در اداره پلیس این ولایت جذب کرده است.

در همین حال حسین نادری؛ آگاه مسائل اجتماعی در مزار شریف، حضور زنان در ارتش و پلیس را برای کشور ضروری دانست و اقدام طالبان در جذب بانوان در صفوف پلیس را اقدامی مناسب و پسندیده دانست.

شماری از شهروندان مزار شریف هم با استقبال از جذب بانوان در صفوف پلیس گفتند: حضور زنان در اداره پلیس بویژه بازرسی خانه ها و بازداشت مجرمان زن مفید است.

طالبان که پس از تسلط دوباره بر افغانستان سختگیری بر قشر زنان را در دستور کار قرار داده بود، این روزها پس از موافقت با تحصیل و کار زنان، در زمینه جذب زنان در اداره پلیس هم از خود نرمش نشان داده است.

محدودیت طالبان برای سفر زنان افغانستان

کلیدواژه