جوزا 26, 1401 10:41 Asia/Kabul

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در ژنو سویس درباره وضعیت سیاسی، بشری و حقوق بشری در افغانستان بحث کردند.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، رزماری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی و صلح در این نشست گفته است که پس ازروی کارآمدن دولت جدید، بحران پیچیده‌ سیاسی، اقتصادی، بشری و مهاجرتی درافغانستان پدید آمده و هم‌چنان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته است.

معاون سرمنشی سازمان ملل گفت: "درافغانستان پس ازروی کارآمدن امارت اسلامی بحران پیچیده سیاسی، اقتصادی، بشری و مهاجرتی پدید آمده است وحقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته است".

درهمین حال، ترینه هایمربک، معاون نماینده دایمی ناروی در سازمان ملل می‌گوید که اگر حکومت سرپرست می خواهد بخشی از جامعه بین‌المللی وسیستم مالی اقتصاد جهان باشد ضروری است به خواست های جامعه جهانی تمکین کند.

ابراز نگرانی دیده‌بان حقوق بشر درباره بحران حقوق زنان در افغانستان

کلیدواژه