جوزا 27, 1401 17:03 Asia/Kabul
  • علی زی: آمریکا، غنی و محب، عامل شکست ارتش افغانستان
    علی زی: آمریکا، غنی و محب، عامل شکست ارتش افغانستان

رییس ستاد ارتش دولت سرنگون‌شده افغانستان، آمریکا، اشرف غنی رئیس جمهور سرنگون شده و حمدالله محب مشاور امنیت ملی غنی را عامل شکست ارتش در برابر گروه طالبان دانست.

به گزارش رادیو دری، ژنرال هبت الله علی زی رئیس ستاد ارتش دولت سرنگون شده اشرف غنی در واشنگتن مدعی شد: توصیه و دستورات، مقام های آمریکایی، رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی وی مانع مقاومت ارتش در برابر طالبان بودند و در نهایت عامل پیروزی این گروه شدند.

علی زی گفت: درحالیکه آمریکایی ها معتقد بودند جنگ با طالبان مانع توافقنامه دوحه است، رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی وی نیز با تغییرات فوری و گسترده در صفوف ارتش زمینه را برای شکست ارتش در برابر تهاجم طالبان فراهم کردند.

این ژنرال سابق ارتش افغانستان که در روزهای آخر حکومت اشرف غنی به عنوان رییس ستاد ارتش تعیین شده بود،مدعی شد: در آخرین ساعات منتهی به سقوط دولت اشرف غنی ، حامد کرزی قصد داشت قدرت را به دست بگیرد؛ اما او اجازه نداده است. 

در حالی که بسیاری از نظامیان پیشین، اشرف غنی رییس جمهور و حمدالله محب  مشاور امنیت ملی و دولت امریکا را عامل فروپاشی ارتش و پیروزی طالبان می دانند، غنی و محب این اتهام را رد می کنند.

از سوی دیگر امریکا و سران دولت سرنگون شده به رهبری اشرف غنی، همدیگر را به عدم اراده برای جنگ متهم می کنند.

اشرف غنی : اعتماد به آمریکا موجب سقوط دولتم شد

کلیدواژه