جوزا 29, 1401 19:24 Asia/Kabul

دقایقی قبل صدای وقوع انفجار در منطقه خیرخانه شهر کابل شنیده شده است.

به گزارش رادیو دری، شاهدان عینی می گویند:  این انفجار در ساحه خواجه بغرای شهر کابل رخ داده است.

تاکنون محل دقیق و نوعیت این انفجار مشخص نیست.

مسئولان امنیتی طالبان  تاکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند.

اوایل صبح دیروز نیز ساحه کارته پروان شهر کابل گواه حمله به معبد هندوها بود که با چندین انفجار همراه داشت.

وقوع انفجار در شهر کابل

کلیدواژه