سرطان 03, 1401 11:13 Asia/Kabul
  • آموزش مخفیانه دختران در افغانستان
    آموزش مخفیانه دختران در افغانستان

گروهی از داوطلبان در افغانستان در «مدارس پنهانی» به دخترانی که پس از روی کار آمدن طالبان اجازه تحصیل نیافتند، آموزش می‌دهند.

به گزارش رادیو دری، انجمن «راه قلم» در افغانستان با راه اندازی «مدارس پنهانی» زمینه آموزش را به دانش آموزان دختر در ولایت های جنوبی افغانستان فراهم کرده است.

این انجمن که در سال ۲۰۰۹ به منظور ارائه خدمات آموزشی در مناطق دورافتاده افغانستان تأسیس شد، به زنان و دخترانی که از تحصیل محروم هستند٬ در «مدارس پنهانی» آموزش میدهد.

این انجمن با همکاری ۱۰۳ معلم زن داوطلب زمینه آموزش را برای بیش از ۵ هزار دختر در ولایت های قندهار، هلمند، غزنی و زابل فراهم کرده است.

انجمن «راه قلم» که از سوی سران قبایل، تاجران و داوطلبان افغانستان حمایت میشود، تمامی نیازهای لوازم التحریر دانش آموزان افغان را نیز تأمین میکند. انجمن مذکور پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، در روستاهای محروم از تحصیل و در مناطق درگیری فعالیت داشت.

این انجمن که به دنبال جلب حمایت جامعه جهانی برای توسعه فعالیت های آموزشی خود در سراسر افغانستان است، با ایجاد مدارس و کتابخانه های سیار در روستاهایی که مدرسه وجود ندارد به آموزش دختران میپردازد.

مطیع الله ویسا، رئیس انجمن «راه قلم» گفت: دلایل ایجاد «مدارس پنهانی» نه تنها محدودیتهای طالبان است، بلکه برخی از مردم روستاها نمیخواهند دختران به مدرسه بروند.

طالبان که در اوت ۲۰۲۱ در افغانستان به قدرت رسیدند و موانعی را برای تحصیل دختران ایجاد کردند. اگرچه موانع تحصیل برای زنان و دخترانی که در دانشگاه و تا صنف ششم تحصیل میکردند پس از مدتی برداشته شد، اما به دختران در مقطع متوسطه و دبیرستان هنوز اجازه تحصیل داده نشده است.

تاکید مقام سازمان ملل بر دسترسی دختران افغان به آموزش

کلیدواژه