سرطان 04, 1401 19:33 Asia/Kabul
  • طالبان سیستم امنیتی حکومت پیشین را شبیه‌سازی کرده‌ است
    طالبان سیستم امنیتی حکومت پیشین را شبیه‌سازی کرده‌ است

دولت موقت طالبان ساختار امنیتی حکومت پیشین افغانستان را برای نیروهای خود شبیه‌سازی کرده است.

براساس ساختار حکومت پیشین، قرار بر تشکیل ۳۵۰ هزار نیروی امنیتی در قالب وزارتخانه های دفاع، کشور و ریاست امنیت ملی بود؛ اما در زمان سقوط حکومت پیشین، آمار دقیقی از تعداد آنها وجود نداشت.

به گزارش رادیو دری، اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) امروز شنبه ،اعلام کرد؛ پس از گذشت ده ماه از تسلط دوباره حکومت طالبان در افغانستان، مشخص شده که ادارات امنیتی طالبان ساختارها و مولفه های مشابه با نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین را شبیه‌سازی کرده‌اند. 

سیگار افزود؛ نیروی هوایی حکومت طالبان، کلیات نیروهای ارتش شامل همه بخش ها از جمله نیروی ویژه موسوم به «قطعه‌ی سرخ»، و بخش‌های مختلف پلیس از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی (ترافیک)، پلیس امنیت مساجد، تقریبا مشابه و عین ساختار تشکیلاتی است که ارتش و نیروهای امنیتی حکومت سابق داشت و طالبان نیز مشابه آن را ایجاد کرده است.

در عین حال در این گزارش به کمیت و تعداد نیروهای حکومت طالبان اشاره‌ای نشده است.

سیگار: فقر، مردم افغانستان را به کودک فروشی کشانده است

کلیدواژه