سرطان 05, 1401 09:14 Asia/Kabul
  • طالبان در تلاش ایجاد زبان مشترک برای مذاکرات با کشور‌های همسایه
    طالبان در تلاش ایجاد زبان مشترک برای مذاکرات با کشور‌های همسایه

روز شنبه نشستی از سوی وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان با حضور نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت امور خارجه، وزارت شهرسازی و ریاست عمومی اداره امور طالبان برگزار شد.

به گزارش رادیو دری، محمد ارسلاح خروتی، معاون مالی و اداری وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان، هدف از برگزاری این نشست را انسجام امور و تامین روابط بهتر با کشور‌های همسایه و منطقه دانسته، گفت: چنین نشست‌هایی می توانند برای بهبود کار و فعالیت وزارت‌ها موثر واقع شود.

در این نشست، نمایندگان هر اداره در رابطه با موضوعات کاری مشترک شان با کشور‌های همسایه که میزبان مهاجران هستند، وضاحت داده و معاون مالی و اداری وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان، روی ایجاد یک زبان مشترک در مذاکرات با کشور‌های همسایه تاکید کرد.

طالبان:به دنبال روابط خوب با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان هستیم

کلیدواژه