سرطان 05, 1401 12:55 Asia/Kabul
  • جنگ بلخاب فتنه آمریکاست
    جنگ بلخاب فتنه آمریکاست

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفت: آمریکا به دنبال ایجاد جنگ قومی و مذهبی بوده و تنش در بلخاب فتنه مقدماتی برای برای بحرانی کردن افغانستان است.

به گزارش رادیو دری، کاظمی قمی گفت: جنگ بلخاب فتنه آمریکاست؛ هرکس به آن دامن بزند در زمین آمریکا بازی کرده است. 

‏رهبران دلسوز همه اقوام ‎افغانستان از درگیری بلخاب فاصله بگیرند. درگیری در بلخاب برای هیچ کس حاصلی جز خون ریزی مردم و ویرانی افغانستان ندارد. 

همه خیرخواهان افغانستان باید در مقابل درگیری بلخاب موضع بگیرند؛ محرک اصلی درگیری، ‎سرویس های اطلاعاتی چند ملیتی هستند.

جنگ در ‎بلخاب فتنه مقدماتی آمریکاست؛ هرکس به آن دامن بزند در سناریوی آن کشور بازی کرده است.

ادامه درگیری بین نیروهای دولت طالبان و مولوی مهدی در بلخاب

کلیدواژه