سرطان 05, 1401 18:38 Asia/Kabul
  • سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و ابراز خرسندی از مراودات بین المللی
    سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و ابراز خرسندی از مراودات بین المللی

عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرد که روابط نیک در بخش‌های تعلیمی و تحصیلی با کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به نفع افغانستان و نهاد‌های بین‌المللی است.

به گزارش رادیو دری، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان امروز در یک نشست خبری خاطرنشان کرد که پیشرفت، ترقی، رفاه و آبادی هر کشور وابسته به پیشرفت و توجه به سطح تحصیل و تعلیم آن کشور است.

عبدالباقی حقانی گفت که افغانستان تازه از مشکلات جنگ‌های چندین دهه خارج شده است و در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش تحصیلی و تعلیمی به کمک کشور‌های مترقی و سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارد.

وی افزود: به این منظور ایجاب می‌کند که درعرصه‌های تحصیلی و تعلیمی از تجارب کشور‌های همسایه و جامعۀ بین‌المللی استفاده کنیم و دراین راستا از نهاد‌های بین‌المللی نیز توقع می‌رود که وزارت تحصیلات عالی را همکاری و حمایت کنند.

حقانی گفت که افغانستان وقتی آباد و مترقی می‌شود که در راستای تعلیمی و تحصیلی حمایت شود و عقب مانی و ویرانی این کشور به نفع هیچکسی نخواهد بود.

وزیر تحصیلات عالی طالبان : به تحصیل دختران متعهدیم

کلیدواژه