سرطان 06, 1401 10:14 Asia/Kabul
  • دیده بان حقوق بشر: طالبان مردم بلخاب را مجازات گروهی می کند
    دیده بان حقوق بشر: طالبان مردم بلخاب را مجازات گروهی می کند

یک مقام سازمان دیده‌بان حقوق بشر، طالبان را به "مجازات گروهی" مردم در بلخاب متهم کرده و رسیدگی به گزارش‌های کشتار خودسرانه در این ولسوالی را خواستار شده است.

به گزارش رادیو دری، پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در توییتر نوشت که گزارش‌های نگران کننده ای در مورد کشتار خودسرانه چند نفر به دست جنگجویان طالب در بلخاب مطرح شده است.

او طالبان را متهم به "مجازات گروهی" مردم کرده و از هیات حاکمه موقت افغانستان خواسته است که از "جنایات جنگی" اجتناب و موضوع کشتارهای خودسرانه به دست نیروهای خود را در این ولسوالی پیگیری کنند.

همزمان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون سابق حقوق بشر نیز با انتقاد از طالبان در توییتر نوشت که "گزارش‌های نگران کننده‌ای در مورد قتل‌های فراقضایی در بلخاب وجود دارد" و طالبان جلو "دسترسی به اطلاعات و شواهد" را در این ولسوالی گرفته اند.

او از دفتر سازمان ملل در کابل خواست که در این مورد طالبان را تحت فشار قرار دهد.

محقق، طالبان را در بلخاب به قتل عام غیرنظامیان متهم کرد

 

کلیدواژه