سرطان 06, 1401 15:11 Asia/Kabul
  • متقی: سفارت‌های شماری از کشورهادر افغانستان فعال می‌شوند
    متقی: سفارت‌های شماری از کشورهادر افغانستان فعال می‌شوند

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان می‌گوید که با گذشت هر روز روابط کابل با جهان نیرومندتر می‌شود و قرار است که شماری از کشورها سفارت‌هایشان را در افغانستان دوباره فعال کنند.

به گزارش رادیو دری، امیرخان متقی گفت: «با همه جهان روابط خوب داریم و روز به روز روابط ما قوی‌تر می‌شود و امیدوار هستیم که در آینده دستاوردهای خوب دیگر هم داشته باشیم.»

متقی گفت، کابل با جهان روابط دیپلماتیک خوب می‌خواهد و از همین رو قرار است که سفارت‌های شماری از کشورهای جهان در آینده نزدیک دوباره در افغانستان فعال شوند.

سرپرست وزارت خارجه طالبان، گفت: «تعاملات با جهان به گونه رسمی جریان دارند و این که کسی تا به حال رسمیت شناسی را اعلام نکرده است، این موضوع جداست اما پیشرفت داریم، روابط خوب داریم، سفارت در چندین کشور باز است و سفارت‌های کشورهای دیگر در کابل باز هستند و بقیه هم باز خواهند شد.»

این درحالیست که با گذشت بیش از ده ماه از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان تاکنون کشورهای جهان حکومت سرپرست این گروه را به رسمیت نشناخته است.

امیرخان متقی: روابط افغانستان با جهان در ۱۰ ماه اخیر بهبود یافته است

کلیدواژه