سرطان 07, 1401 16:29 Asia/Kabul
  • گالوپ: ۷۴ درصد شهروندان افغان اضطراب را تجربه کرده اند
    گالوپ: ۷۴ درصد شهروندان افغان اضطراب را تجربه کرده اند

مرکز پژوهشی گالوپ (Gallup) با انتشار یک نظرسنجی اعلام کرده است که ۷۴ درصد از شهروندان افغانستانی سال گذشته اضطراب را تجربه کرده‌اند.

به گزارش رادیو دری، نتایج نظر سنجی این نهاد نشان داده است که مردم افغانستان در سال ۲۰۲۱، از نظر شاخص تجارب «عواطف منفی» در میان کشورهای جهان در صدر قرار داشته اند و از سال ۲۰۱۷ به این‌سو به‌جز سال ۲۰۲۰ که به دلیل کرونا نظرسنجی نشده، همواره حداقلِ عواطف مثبت را تجربه کرده‌اند.

براساس نظرسنجی گالوپ، افغانستان در سال ۲۰۲۱ از عراق که برای دو سال پیاپی در صدر شاخص تجربه عواطف منفی قرار داشت، جلوتر قرار گرفته است.

بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان، اطلاعات گالوپ را نادرست خوانده و گفته اضطراب و ناآرامیِ ۷۴ درصد شهروندان افغانستان حقیقت ندارد و این گزارش براساس اطلاعات نادرست و تبلیغات تهیه شده است.

معاون سخنگوی طالبان مدعی شده است که بیشتر شهروندان افغانستان پس از تسلط این گروه، امنیت و شادی را احساس می‌کنند.

بر اساس گزارش ها و نظرسنجی ها، افغانستان، غمگین‌ترین کشور در جهان است.

افغانستان غمگین‌ترین کشور جهان شد

کلیدواژه