سرطان 09, 1401 09:45 Asia/Kabul

احمد ضیاء سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، اتهامات در مورد غارت میلیون ها دلار از خزانه امنیت ملی را رد کرد.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان می گوید: آنان تا زمان دست یابی به یک توافقنامه سیاسی تصمیم دفاع از کابل را داشتند اما فرار اشرف غنی همه چیز را برهم زد.

همچنان سراج اتهامات درخصوص غارت میلیون ها دالر از خزانه امنیت ملی افغانستان را رد می کند و می گوید: چهل میلیون دلار به دست حکومت موقت طالبان ‌افتاده است.

اظهارات وزیر دفاع پیشین افغانستان در مورد سقوط دولت غنی

کلیدواژه