سرطان 09, 1401 10:51 Asia/Kabul
  • کمک های صحی سازمان جهانی بهداشت به کابل رسید
    کمک های صحی سازمان جهانی بهداشت به کابل رسید

دفتر سازمان بهداشت جهانی در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای از رسیدن ۲۵ تن تحهیزات طبی این سازمان به کابل خبر داد.

به گزارش رادیو دری، محموله یاد شده برای کمک به افرادی مثاثر از زلزله پکتیکا و خوست، به افغانستان منتقل شده است. 

بر بنیاد اعلامیه، این محموله شامل تعداد کافی از ادویه جات ضروری، مواد تروما و جراحی، و سایر لوازم حیاتی صحی برای تقریباً 400 هزار نفری است که به خدمات مراقبت های صحی نیاز دارند. 

اعلامیه افزوده که ادویه‌جات حیاتی برای  1500 تن از بیماران تروما و 2750 موارد مشکوک به اسهالات حاد نیز در این محموله موجود است.

درخواست کمک وزارت بهداشت طالبان از سازمان بهداشت جهانی

کلیدواژه