سرطان 11, 1401 15:30 Asia/Kabul
  • آغاز طرح تعویض برگه بازشماری آبی رنگ برای اتباع افغانستانی
    آغاز طرح تعویض برگه بازشماری آبی رنگ برای اتباع افغانستانی

اتباع افغانستانی که در طرح بازشماری، برگه بازشماری آبی‌رنگ دریافت کرده‌اند جهت اخذ برگه سبز به دفاتر کفالت مراجعه کنند.

به گزارش رادیو دری ، اتباع افغانستانی که در طرح بازشماری شرکت کرده اند و برگه بازشماری آبی رنگ دریافت نموده اند؛ می توانند از تاریخ ١٢ تیر/سرطان تا ١٤٠١/٠٤/٣١ جهت اخذ برگه سبز (معتبر تا ١٤٠١/٠٧/٣٠) به دفتر کفالتی که پرونده داشتند، مراجعه نمایند. 

مراجعه کنندگان به موارد ذیل توجه داشته باشند:

۱- یکی از اعضای خانواده به همراه اصل رسیدهای بازشماری(آبی رنگ) و کارت عابربانک می‌تواند جهت اخذ برگه های سبز همه خانوار، به دفتر کفالت مربوطه مراجعه نماید.

۲- قبل از مراجعه به دفتر کفالت لازم است یکی از اعضای خانوار با به همراه داشتن اصل برگه رسید بازشماری (برگ آبی رنگ) همه خانوار، برای اخذ نوبت به دفتری که برگه بازشماری در آن صادر شده، مراجعه نماید.

۳- افرادی که برای بازشماری نوبت گرفته بودند و نوبت شان به تعویق افتاده بود؛ طبق تاریخ تعیین شده برای بازشماری به دفتری که نوبت داشته اند مراجعه نمایند.

۴- افرادی که سابقه شرکت در طرح های سرشماری سال های گذشته را دارند و تا کنون موفق به نوبت گیری طرح بازشماری نشده‌اند، برای اخذ نوبت و شرکت در طرح بازشماری یکی از اعضای خانوار با به همراه داشتن رسید برگه سرشماری یا برگه حمایت تحصیلی به دفتر خود مراجعه نمایند.

۵- صدور برگ حمایت تحصیلی فعلا شروع نشده است.

۶- زمان طرح سرشماری به پایان رسیده است و سامانه آن بسته می باشد. افراد بدون مدرک اقامتی و بدون سابقه سرشماری به دفاتر مراجعه نفرمایند.

اعلام ضرب الاجل ثبت نام اقامت اتباع غیر مجاز افغانستانی در ایران

کلیدواژه