سرطان 11, 1401 17:45 Asia/Kabul

نشست سه‌روزه علمای دین در کابل که روز پنجشنبه (۹ سرطان) آغاز شده بود، امروز شنبه (۱۱ سرطان) با صدور قطعنامه‌ ۱۱ ماده‌‌‌ای پایان یافت.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری،در این قطعنامه علمای طالبان بار دیگر بیعت خود را با هبت‌الله آخوندزاده تجدید و پشتیبانی قاطعانه خود را از وی اعلام کردند.

علمای افغانستان در بیانیه پایانی نشست کابل، مدعی شدند که دولت طالبان از متن مردم افغانستان برخاسته و همین دلیل روشنی بر مشروعیت داخلی آن است. 

در این قطعنامه آمده است که از جامعه جهانی و کشورهای اسلامی می‌خواهیم که "امارت اسلامی" را به عنوان یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند و تمام تحریم‌ها را بردارند و دارایی‌های افغانستان را آزاد کنند.
 در این قطع نامه افزوده شده است: «از فرمان صادر شده از سوی "امارت اسلامی" در خصوص جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر حمایت خود را ابراز می کنیم».
همچنین در این قطعنامه  آمده است که از موقف "امارت اسلامی" در رابطه به سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و عدم استفاده از خاک افغانستان حمایت می‌کنیم.
در این قطعنامه با تاکید بر اینکه "امارت اسلامی" یک نظام حاکم اسلامی است و بر تمام کشور سلطه دارد آمده است که مخالفت مسلحانه با این نظام بغاوت پنداشته شده و مبارزه با آن واجب می‌باشد.

علمای افغان در قطعنامه پایانی خود شمار شرکت کنندگان این نشست را حدود چهارهزار و ششصد نفر اعلام کردند.

در این نشست ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنانی از همه مردم خواست برای پیشرفت و آبادانی کشور با طالبان همکاری کنند.

سومین روز لویه جرگه؛ مولوی عبدالکبیر از چهره‌های سیاسی خواست به کشور بازگردند

کلیدواژه