سرطان 12, 1401 14:41 Asia/Kabul
  • اروپا 40 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان اختصاص داد
    اروپا 40 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان اختصاص داد

اتحادیه اروپا از اختصاص دو بسته کمکی به ارزش کل 40 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان خبر داد. این کمک‌ها در بخش‌های واکسین پولیو / فلج اطفال و حمایت از کودکان کار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش رادیو دری، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان اعلام کرد، با بدترشدن وضعیت اقتصادی افغانستان، کودکان در سراسر این کشور با خشونت و سایر تهدید‌های امنیتی مواجه هستند.

یونیسف افزود: بسیاری از کودکان و جوانان احساس می‌کنند مجبور به کار هستند و برخی از آن‌ها سفر خطرناک به خارج از افغانستان را انتخاب می‌کنند.

به گفته یونیسف، در سال گذشته هشتاد و هشت درصد از خانوار‌های افغان حداقل یکی از کودکان خود را برای کار به بیرون از خانه فرستاده بودند.

یونیسف گفته است اتحادیه اروپا دو بسته کمکی به ارزش چهل میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان کمک می‌کند، این بسته چهل میلیون یورویی قرار است در اختیار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) و سازمان بهداشت جهانی قرار گیرد.

براساس گزارش یونیسف، اتحادیه اروپا بیست و پنج میلیون یورو برای واکسیناسیون فلج اطفال و پانزده میلیون یورو برای حمایت از کودکان در افغانستان اختصاص می‌دهد.

وانت برانت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان سفر کودکان به خارج از کشور را خطرناک خوانده و گفته است کودکان مهاجر در معرض خطر خشونت، استثمار و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: به همین دلیل است که اتحادیه اروپا پانزده میلیون یورو به یونیسف کمک می‌کند تا به شناسایی پسران و دخترانی که به کمک نیاز دارند و کودکانی که در معرض خطر مهاجرت قرار دارند، کمک کند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا بیست و پنج میلیون یورو به یونیسف و سازمان بهداشت جهانی برای حمایت از کارزار‌های واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر این کشور به ویژه در مرز‌های افغانستان که ممکن است کودکان در آن تردد کنند، کمک می‌کند.

محمد ایویا نماینده یونیسف در افغانستان گفته است اختصاص این بودجه برای نابودی بیماری فلج کودکان، زمینه ادامه تلاش‌ها برای نابودی این بیماری را فراهم می‌کند.

نگرانی صندوق کودکان ملل متحد از اوضاع کودکان افغان

کلیدواژه