سرطان 12, 1401 14:45 Asia/Kabul
  • محقق: آمریکا در انتخابات افغانستان دست به تقلب می زد
    محقق: آمریکا در انتخابات افغانستان دست به تقلب می زد

رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می گوید: اشرف غنی رئیس جمهوری فراری و آمریکا زمینه ساز سقوط جمهوریت در کشور بودند.

به گزارش رادیو دری، محمد محقق ،افزود: آمریکا دو بار اشرف غنی را توسط انتخابات جعلی رئیس جمهور کرد.
رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت: ژنرال میلر، فرمانده سابق نیروهای خارجی در افغانستان، سفیر آمریکا در کابل و سازمان سیا، عبدالله عبدالله و اطرافیانش را تهدید میکردند اگر اشرف غنی را نپذیرند علیه آنان عملیات نظامی انجام خواهند داد.
محقق گفت: رئیس جمهور فراری، اشرف غنی در زمان حاکمیتش اعمالی را انجام می داد که همه می دانستند افغانستان را بسوی نابودی سوق می دهد.

محقق، طالبان را در بلخاب به قتل عام غیرنظامیان متهم کرد

کلیدواژه