سرطان 13, 1401 08:32 Asia/Kabul
  • جوادی بلخابی: کشته شدن غیرنظامیان در بلخاب، دروغ است
    جوادی بلخابی: کشته شدن غیرنظامیان در بلخاب، دروغ است

سید هاشم جوادی بلخابی رئیس حل منازعات کوچی ها و ده نشین‌ها، کشته‌شدن غیر نظامیان در بلخاب را شایعه و ساخته و پرداخته برخی از خارج نشین ها خوانده است.

به گزارش رادیو دری؛ سید هاشم جوادی بلخابی در نشست مطبوعاتی در کابل  گفت:  برخی از خارج نشین‌ها به خاطر مقاصد سیاسی، اخبار دروغ از جنگ بلخاب نشر می‌کنند.

او افزود: ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم در روزهای اول درگیری در بلخاب از خانه‌هایشان فرار کرده بودند، اما در روزهای بعد با اطمینان کامل از سوی امارت اسلامی به خانه هایشان برگشتند. 

  رئیس حل منازعات کوچی ها و ده نشین‌ها درباره دلایل وقوع جنگ در بلخاب تصریح کرد: دشمن در میان مردم بلخاب، تبلیغات وسیعی کرده بود که نیروهای امارت اسلامی به خاطر قوم و مذهب شما را می کشند و شماری از مردم به کوه ها فرار کرده بودند، ولی زمانی که مردم دیدند نیروهای طالبان به کسی کاری ندارند دوباره به خانه هایشان برگشتند. 

جوادی بلخابی همچنین مدعی شد که مهدی مجاهد به خاطر کم کاری در وظیفه از مقام رئیس استخبارات بامیان برکنار شد و بعدها در بلخاب خودسرانه قومندان امنیه و ولسوال تعیین کرده بود و حکومت برای ضمیمه کردن دوباره بلخاب به افغانستان اقدام کوچک نظامی انجام داد. 

به گفته وی هرچند آمار دقیقی از بیجاشدگان جنگ بلخاب در دست نیست اما تعداد کشته شدگان از دو طرف بیش از صد نفر است. 

این مقام طالبان اضافه کرد: طبق خبرهای رسیده، مهدی مجاهد با دو سه نفر از افراد خود به طرف بامیان فرار کرده است، حکومت علاقه‌ای به کشتن مهدی مجاهد ندارد و اگر راه بخشش وجود داشته باشد او را خواهد بخشید. 

پلیس سرپل:مهدی مجاهد در کوههای بلخاب در محاصره است

واکنش طالبان به گزارش عفو بین الملل درباره تحولات بلخاب

کلیدواژه