سرطان 14, 1401 13:12 Asia/Kabul
  • تلاش وزارت داخله طالبان برای ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پولیس
    تلاش وزارت داخله طالبان برای ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پولیس

وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در صدد ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پولیس مخصوصاً بخش جنایی در کشور هستند.

ه گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، مربیان وزارت داخله طالبان برای بیش از ۵۰ تن از آمرین جنایی حوزه مرکز و ولسوالی های ۲۸ گانه ولایت بدخشان آموزش های فنی وتخنیکی داده است .

مولوی عبدالغیاث عباس آمر جنایی ولایت بدخشان می‌گوید آمرین جنایی تمام واحد های اداری بدخشان آموزش های لازم را در بخش های مختلف جرم شناسی آموختند و این روند برای خود سازی نیروهای پولیس ادامه دارد.

مسوولان فرماندهی امنیه بدخشان ظرفیت سازی، تخصص و مسلکی سازی را در نظام پولیس اصل مهم خوانده و می افزایند فرهنگ مکافات و مجازات را برای منسوبین پولیس روی دست گرفته و مطابق آن منسوبین پولیس را تشویق و یا تنبیه خواهند کرد.

مولوی عبدالحق فرمانده پولیس بدخشان از پولیس ملی خواست که در کنار دانش تخنیکی ومسلکی تقوا، صداقت و پرهیزگاری را نیز درنظر بگیرند.

این آمرین جنایی بعد از فراگیری آموزش های ده روزه توسط مربیان وزارت داخله فراغت حاصل نموده و با اخذ تصدیق دوباره به وظایف شان برگشتند.

طالبان، پلیس خود را آموزش نظامی می‌دهد

 برخورد خشن پلیس طالبان با زن افغان در خیابان

 

کلیدواژه