سرطان 16, 1401 14:08 Asia/Kabul

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از مردم خواست شکایات خود از مقامات را در کمیسیون سمع شکایات آن وزارتخانه ثبت کنند.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان که صبح امروز 16 سرطان در مقر رسانه های حکومت برگزار شد، از مردم خواسته شد تا شکایات خود علیه کارمندان و مقامات عالی رتبه حکومت را به کمیسیون «سمع شکایات» آن وزارت‌خانه ارجاع دهند.

مولوی عبدالرحمان منیر معاون سمع شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان در این نشست گفت این نهاد در سه بخش ملکی، نظامی و سمع شکایات فعالیت های خود را "از صفر" آغاز کرده است.

وی افزود: «در بخش ملکی  با مردم از نرمش کار می گیریم اما در بخش نظامی، سخت گیرانه برخورد خواهیم کرد زیرا افراد نظامی خود را منسوب به "امارت" می دانند و ما نیز می خواهیم که قوانین امارت بر ایشان تطبیق شود.»

محمد صادق عاکف مهاجر نیز در این نشست گفت که در ماه جوزا 214 شکایت یا عریضه در اداره سمع شکایات ثبت شده است که درباره زندگی افراد، غصب زمین ها و قبض موترها بوده است.

به گفته وی از این تعداد شکایت 69 قضیه به بخش تحلیل و بررسی سپرده شده و دیگر شکایات را اداره های مربوط توانسته اند حل کنند.

عریضه های وصول شده به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سه بخش سمع شکایات، تحلیل و بررسی و در نهایت بخش ارجاع و پیگیری، مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه