سرطان 18, 1401 08:56 Asia/Kabul
  • حقوق زنان افغان، باز هم روی میز شورای حقوق بشر سازمان ملل
    حقوق زنان افغان، باز هم روی میز شورای حقوق بشر سازمان ملل

شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیش نویس قطعنامه‌ ای را درباره زنان افغانستان تصویب کرد.

به گزارش رادیو دری، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه ای را در مورد وضعیت زنان افغانستان، تصویب کرده است.

پیشنویس قطعنامه در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان بدون رأی گیری تصویب شده است.

این در حالی است که در اول جولای نشستی اضطراری در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان برگزار شده بود.

در این نشست گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان و برخی از نمایندگان کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کردند.

گروه طالبان که 15 اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است وعده داده در مقایسه با دوره ای که پیش از این در سالهای 2001-1996 قدرت را در دست داشت، درباره رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، انعطاف پذیرتر باشد.

اما  آنها به تدریج حقوق افغان ها و به ویژه زنان را محدود کردند و مانع بازگشت آنها به مدارس شدند و اجازه ندادند زنان در بسیاری از مشاغل دولتی به کار گرفته شوند.

وضع زنان در افغانستان، دستور کار نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

 

کلیدواژه