سرطان 19, 1401 14:24 Asia/Kabul
  • ساخت سیلوی گندم در مرز افغانستان با مشارکت قزاقستان و ترکمنستان
    ساخت سیلوی گندم در مرز افغانستان با مشارکت قزاقستان و ترکمنستان

معاون نخست وزیر ترکمنستان گفت: با مشارکت قزاقستان یک سیلو برای ذخیره 100 هزار تن گندم و یک کارگاه تولید کیسه‌های مناسب در استان مرو احداث خواهد شد.

به گزارش رادیو دری، «آناگلدی یازمراداف» معاون نخست وزیر ترکمنستان و رئیس مجتمع کشت و صنعت این کشور گفت: با مشارکت قزاقستان یک سیلو برای ذخیره 100 هزار تن گندم و یک کارگاه تولید کیسه‌های مناسب در سرحد آباد استان مرو احداث خواهد کرد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب امکان ارسال گندم و آرد از قزاقستان به افغانستان و از طریق آن به کشورهای دیگر فراهم می‌شود.

در جلسه دولت «سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان با تأکید بر اینکه این امر به توسعه روابط بین کشورهای منطقه از جمله احیای اقتصاد افغانستان کمک می‌کند، دستور داد تا پیشنهاد ارائه شده به تفصیل بررسی شود. 

خاطر نشان می‌شود که توافق در مورد ساخت پایانه غلات در مرز ترکمنستان و افغانستان در جریان سفر دولتی «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان به ترکمنستان در اکتبر سال گذشته به دست آمده است.

قزاقستان کمک های بشردوستانه به افغانستان را ادامه می دهد

کلیدواژه