سرطان 21, 1401 12:23 Asia/Kabul

شهر باستانی و تاریخی آی خانم ولایت تخار باکنده کاری غیر قانونی آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از افغانستان در معرض نابودی قرار گرفته است.

به گزارش عبد السمیع خاوری،باشندگان ولایت تخار خواهان حفظ و نگهداری شهرک آی خانم و جلوگیری از کنده کاری آن هستند. باشندگان ولسوالی دشت قلعه می‌گویند همه آثار  باستانی این شهرک در حکومت های گذشته توسط فرماندهان و زورمندان محلی به تاراج برده شده است.

آنان از وزارت اطلاعات فرهنگ هیات حاکمه افغانستان می خواهند تا در مورد ایجاد و ساخت و ساز دوباره این شهرک قدیمی و تاریخی اقدام کنند.
رئیس اطلاعات وفرهنگ تخار می گوید پس از روی کار آمدن حکومت جدید جلو کندن کاری این شهرک قدیمی گرفته شده و یک پاسگاه برای نگهداری این شهرک نیز ایجاد شده است.

 

کلیدواژه