سرطان 21, 1401 13:34 Asia/Kabul

شماری از بیجا شدگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل از حکومت موقت طالبان می خواهند که امنیت را در مناطق شان برقرار کند.

به گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری،چندی قبل طالبان اعلام کرد که یک عملیات تصفیه ای را در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل انجام داده است اما دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل گزارش می دهد که در درگیری های اخیر ولسوالی بلخاب حدود ۲۷ هزار خانواده از مناطق اصلی شان آواره شده اند.
شماری از این خانواده ها که به مزارشریف پناه آورده اند می گویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و نیاز به کمک های اولیه دارند.
در پی آواره شدن هزاران خانواده بسیاری از کودکان و نوجوانان از درس و تعلیم نیز محروم شده اند.
سازمان ملل می گوید : درگیری های اخیر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل منجر به آواره شدن هزاران نفر شده است.

اوچا: 27 هزار نفر در جنگ بلخاب آواره شدند

کلیدواژه