سرطان 21, 1401 18:33 Asia/Kabul
  • انتشار جدیدترین تصویر از مهدی مجاهد در کوههای هندوکش
    انتشار جدیدترین تصویر از مهدی مجاهد در کوههای هندوکش

تصویری تازه از مهدی مجاهد فرمانده بریده از طالبان منتشر شده است که حکایت از حضور در کوهستانهای هندوکش است.

به گزارش عزیز زاهد خبرنگار رادیو دری؛ در این عکس، مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان  و طاهر زهیر والی بامیان در دوران جمهوری سابق در میان جمعی از نیروهای خود نشسته اند.

مهدی مجاهد تنها فرمانده هزاره تبار طالبان بود که پس از بریدن از این گروه از بامیان به زادگاهش در بلخاب رفت و در آنجا علم مخالفت با طالبان را برافراشت.

درگیری های او با طالبان در هفته های اخیر باعث آوارگی شمار زیادی از مردم ولسوالی بلخاب شده است.

پلیس ولایت سرپل پیش از این گفته بود مهدی مجاهد پس از شکست در بلخاب به کوهها گریخته و در آنجا تحت محاصره است.

پلیس سرپل:مهدی مجاهد در کوههای بلخاب در محاصره است

نگرانی از وضعیت دشوار آوارگان در ولسوالی بلخاب

کلیدواژه