سرطان 23, 1401 09:22 Asia/Kabul

سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک های بشردوستانه به آوارگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل خبر داد.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، اداره پناهندگان سازمان ملل در توئیتی نوشته است: به سه هزار و هشت صد تن از آوارگان بلخاب ولایت سرپل در یکاولنگ وسایل خانه، مواد اولیه، پتو و دیگر وسایل کمک کرده اند.      

ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به آوارگان "بلخاب"          

 

کلیدواژه