سرطان 24, 1401 10:24 Asia/Kabul
  • محوطه ارگ حکومتی افغانستان، به مدرسه دینی تبدیل شد
    محوطه ارگ حکومتی افغانستان، به مدرسه دینی تبدیل شد

حکومت موقت طالبان مرکز آموزشی نیروی ویژه محافظت از رئیس جمهوری پیشین افغانستان در داخل محوطه ارگ حکومتی را به مدرسه دینی تغییر داد .

به گزارش رادیو دری،  حکومت طالبان نام این مرکز آموزشی را «مدرسه احسن‌العلوم» گذاشته و قرار است در آن‌جا تعلیمات مذهبی را آغاز کند .

همچنان اخیرا طالبان اعلام کرده است که یک مدرسه بزرگ جهادی را در آرامگاه احمدشاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد در ولایت پنجشیر ایجاد خواهد کرد.

 طالبان پیش از این نیز اعلام کرد که در نظر دارد هزاران مدرسه دینی را در سراسر افغانستان ایجاد کند؛ با این حال  نگرانی‌هایی وجود دارد که این مراکز به مکان‌های ترویج افراطی‌گری تبدیل شود.

 طالبان قبلا هم برخی از محل‌ها از جمله ساختمان تلویزیون خصوصی میترا در مزار شریف را به مدرسه دینی تغییرکاربری داده‌است .

بزرگ ترین مدرسه دینی در افغانستان افتتاح شد

منابع آگاه: طالبان در آرامگاه احمدشاه مسعود، مدرسه جهادی می‌سازد

کلیدواژه