سرطان 24, 1401 11:47 Asia/Kabul

سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش جدیدی شمار آوارگان افغان را در یک دهه اخیر حدود ۶ میلیون نفر اعلام کرد.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری؛ این سازمان بین المللی اعلام کرد: در پی جنگ های داخلی در افغانستان، از سال ۲۰۱۲ تا ماه آوریل سال ۲۰۲۲ بیش از ۵ میلیون ۸۹۴ هزار نفر در سراسر این کشور آواره شدند.

همچنین در این مدت، بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دیگر به خارج از افغانستان مهاجرت کرده اند و بیش از ۵ میلیون  و ۶۰۰ هزار نفر دوباره به افغانستان بازگشتند.

کمک نقدی سازمان ملل به آوارگان افغان

تجلیل سازمان ملل از همکاری سخاوتمندانه ایران در پناه دادن به آوارگان افغان

کلیدواژه