سرطان 25, 1401 17:23 Asia/Kabul

کمپاین تطبیق واکسن کرونا در ولایت ننگرهار آغاز شد.

به گزارش آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، مسئولان می گویند برای 500 هزار تن در مدت یک ماه این واکسن تطبیق خواهد شد.

دکتر امیر محمد آفتاب رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار در هنگام افتتاح این کمپاین گفت: با این که در ولایت ننگرهار واقعات بیماری کرونا به صفر رسیده اما با توجه به وضیعت اخیر  بر اساس هدایت حکومت مرکزی برای 500 هزار تن در مدت یکماه واکسن کرونا تطبیق می گردد.

کمپاین تطبیق واکسن جلوگیری از بیماری ویروس کرونا در حالی در ولایت ننگرهار اغاز می شود که در کشورهای همسایه واقعات مثبت این بیماری یکبار دیگر روبه افزایش است .

راه اندازی کمپاین واکسیناسیون کرونا در افغانستان

کلیدواژه