سرطان 31, 1401 10:55 Asia/Kabul
  • جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد
    جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید: در حال حاضر اجماع جامعه جهانی بر این است تا طالبان به رسمیت شناخته نشود.

با اینکه حدود یازده ماه است که گروه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به کنترل خود در آورده، اما تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی طالبان و حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی از طالبان خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر و نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان است تا این گروه را به عنوان حکومت به رسمیت بشناسد.

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با تاکید بر ادامه کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان گفت: این کمکها نباید در اختیار طالبان قرار گیرد.

به گزارش رادیو دری، وان برنت، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان که در نشست پارلمان اروپا سخن می گفت: از جامعه جهانی خواست به کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه دهند.
برنت با بیان اینکه در حال حاضر اجماع جامعه جهانی بر این است تا طالبان به رسمیت شناخته نشود گفت: این به معنی توقف کمکهای بین المللی به مردم نیازمند افغانستان نیست.

این درحالی است که افغانستان در یک ماه اخیر شاهد وقوع زلزله و جاری شدن سیلابهای مرگبار و ویرانگر بوده که تلفات و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است.

هیچ کشوری در مورد به رسمیت شناختن طالبان حرف نمی‌زند

کلیدواژه