اسد 07, 1401 13:54 Asia/Kabul

بخاطر نبود زمینه های کاری، بیشتر جوانان در ولایت ننگرهار به اعتیاد و ارتکاب جرایم جنایی روی آورده اند.

به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، مولوی فریدالله حقانی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار در حالیکه افزایش میزان بیکاری در این ولایت را می پذیرد، می گوید: با توجه به وسایل و امکانات اداره مربوط اش سعی مینماید زمینه های کسب اموزشهای حرفوی ومسلکی را به جوانان فراهم نماید و به این ترتیب میزان بیکاری را در این ولایت کاهش دهد.

فقر و بیکاری عامل اصلی اعتیاد در ولایت تخار

کلیدواژه