اسد 08, 1401 16:24 Asia/Kabul

سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر اینکه شرکت GAAC امارات متحده عربی مدیریت امنیت میادین هوایی افغانستان را به یک شرکت امنیتی رژیم اسرائیل سپرده است، رد کرد.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با رد این خبر گفت: «بر اساس قرار داد، کمپانی امارات متحده عربی نه تنها مدیریت بلکه بخش های تخنیکی میادین هوایی افغانستان را به پیش می برد.»

امارات متحده عربی پس از سقوط حکومت پیشین در زمینه مدیریت میدان های هوایی افغانستان همکاری داشت اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نقش مهمتری را ایفا می کند.

واگذاری مدیریت میدان های هوایی افغانستان به امارات متحده عربی

کلیدواژه