اسد 12, 1401 15:04 Asia/Kabul
  • قحطی در افغانستان تشدید می‌شود
    قحطی در افغانستان تشدید می‌شود

اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) درباره تشدید قحطی و افزایش بحران انسانی در این کشور هشدار داد.

به گزارش رادیو دری، اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) سه شنبه شب درگزارشی اعلام کرد: حدود 19 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند و وضعیت زنان نیز در حال بدتر شدن است.

گزارش سه ماهه سیگار می‌افزاید: سازمان‌های مدد رسان به دلیل کمبود بودجه با کاهش چشمگیر مواد غذایی و اضطراری مواجه هستند و پیش بینی می شود میلیون‌ها افغان در ماه‌های آینده با گرسنگی شدیدی مواجه شوند.

گزارش سیگار، بحران انسانی در افغانستان را همچنان وخیم گزارش می‌دهد و اضافه می کند: 6 میلیون نفر با شرایط نزدیک به قحطی در افغانستان روبه‌رو هستند.

براساس گزارش های بین المللی، بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند.

دفتر سازمان ملل در افغانستان ماه گذشته اعلام کرده بود: نمی‌توان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین‌المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان، فقر و گرسنگی به‌گونه‌ی بی‌سابقه در افغانستان فراگیر شده است.

کلیدواژه