اسد 13, 1401 08:30 Asia/Kabul

بخش پناهندگان سازمان ملل می گوید: در سال روان ۲٫۵ میلیون تن در افغانستان از خدمات و سهولت های فراهم شده از سوی آنها استفاده کرده اند.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، بخش پناهندگان سازمان ملل در توئیتی نوشته است؛ به منظور افزایش ظرفیت در منطقه هایی که گواه برگشت شهروندان افغانستان بوده است، مکتب ها، مرکزهای بهداشتی، پروژه های آب و دیگر زیرساخت ها را فراهم کرده است. 

سازمان ملل: ایران بیش از میزان مشخص شده به پناهندگان خدمات ارائه می کند

کلیدواژه