اسد 19, 1401 09:00 Asia/Kabul

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داد که بیش از 3 میلیون کودک زیر پنج سال افغانستان با خطر سوء تغذیه مواجه هستند.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری،  یونیسف با انتشار توئیتی هشدار داد که بیش یک میلیون کودک زیر پنج سال افغانستانی بر اثر سو تغذیه شدید با خطر مرگ مواجه هستند. 

این در حالیست که "شرافت زمان" سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان با رد گزارش یونیسف اظهار داشت: با روی کار امدن طالبان حدود 800 مرکز جدید برای تداوی کودکان مبتلا به سوتغذیه ایجاد شده است.

 اقتصاد شکننده افغانستان درپی تحولات اخیر شکننده‌تر از قبل شده است. وضعیتی که فقر را چند برابر ساخته و زندگی را بر شهروندان افغانستان دشوار کرده است. 

یونیسف: برای کمک به کودکان افغانستان با کمبود بودجه مواجه هستیم

 

کلیدواژه