اسد 19, 1401 18:17 Asia/Kabul

رهبر طالبان درباره وضعیت بازماندگان افرادی که در طول چند دهه جنگ در افغانستان ناپدید شده اند حکم صادر کرد.

به گزارش عزیز زاهد خبرنگار رادیو دری، ملاهبت الله آخندزاده رهبر طالبان که در شهر قندهار مستقر است روز چهارشنبه 19 اسد در فرمانی تاکید کرد افرادی که در طول سال‌ها جنگ در افغانستان ناپدید شده اند و اثر و خبری از آنان به دست نیامده است، بنا بر فقه حنفی حکم اموات را دارند.

در ماده اول این فرمان آمده است: «آنانی که در دوران ادارۀ حکومت فاسد در جنگ ناپدید شده باشند، یا در کمین، عملیات‌های دشمن، راه‌ها و جاهای دیگر دستگیر شده اند و تا اکنون از آنان هیچ معلوماتی در دسترس نیست، با وجود اینکه اقارب آنان بخاطر پیدا کردنشان تلاش‌های زیادی نموده باشند، اکنون منکوحه شان می‌خواهد تا با شخص دیگر نکاح نماید و یا وارثینشان می‌خواهند که اموالشان تقسیم گردد، بناءً موضوع مربوطه خویش را به محکمه ابتدایی ارائه نمایند.»

بر اساس مواد بعدی این فرمان، در صورتی که پس از تحقیقات، زنده نبودن افراد در دادگاه های ابتدایی و مرافعه تایید شد، خانواده آنان می توانند درخواست انحصار وراثت کنند و همسر فرد گمشده نیز می تواند بار دیگر ازدواج کند.

در این فرمان تأکید شده است که تمام محاکم افغانستان و سایر ادارات حقوقی باید مطابق احکام این فرمان عمل کنند.

هبت الله آخندزاده: تمام قوانین غیرشرعی دولت‌های پیشین لغو می‌ شود

کلیدواژه